Một vài lưu ý khi thuê dịch vụ hosting

Một vài lưu ý khi thuê dịch vụ hosting

Web Hosting được hiểu là không gian trên máy chủ mà ở đó có cài đặt các dịch vụ Internet như HTTP (www), FTP (để bạn tải file về) hay media streaming (để bạn xem phim),… Web hosting thường được dùng để chứa nội dung trang web hay dữ liệu của bạn. Read More »

Những ngành nghề nào nên sử dụng máy chủ riêng

Những ngành nghề nào nên sử dụng máy chủ riêng

Dịch vụ thuê máy chủ là gì?

Dịch vụ cho thuê máy chủ là dịch vụ chúng tôi cung cấp trọn gói cho quý khách cả phần cứng máy chủ theo yêu cầu và không gian chỗ đặt máy chủ trên hệ thống tủ Rack tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Data Center chuyên nghiệp và kết nối máy chủ ra Internet giúp quý khách đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên môi trường Internet. Read More »