TÌM TÊN MIỀN HOÀN HẢO NHẤT CHO BẠN. Nhập tên miền bạn cần tìm và đăng ký ngay trong hôm nay.

.com

Đăng Ký Ngay

250.000đ/năm

.net

Đăng Ký Ngay

250.000đ/năm

.org

Đăng Ký Ngay

250.000đ/năm

.vn

Đăng Ký Ngay

830.000đ/năm

.com.vn

Đăng Ký Ngay

700.000đ/năm

Dễ dàng cài đặt tên miền

Miễn phí email chuyển tiếp

Miễn phí bảo mật tên miền

Không giới hạn tên miền con

Miễn phí công cụ quản lý DNS

Đăng ký gia hạn nhiều năm

Khóa tên miền & Chuyển tiếp

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Bảng Giá Tên Miền

Danh sách tên miền mới nhất và bảng giá đăng ký tên miền. Quý khách nếu cần hỗ trợ trong việc đăng ký có thể liên hệ số tổng đài để được giải đáp.
 • Đuôi tên miền
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .biz.vn
 • .org.vn
 • .info.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .pro.vn
 • .health.vn
 • Đăng Ký Mới
 • 830.000đ/năm
 • 700.000đ/năm
 • 700.000đ/năm
 • 700.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • Gia Hạn
 • 480.000đ/năm
 • 350.000đ/năm
 • 350.000đ/năm
 • 350.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • 200.000đ/năm
 • Chuyển tên miền
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Đăng ký tối thiểu
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • Đuôi tên miền
 • .com
 • .net
 • .org
 • .biz
 • .info
 • .name
 • .asia
 • .mobi
 • .me
 • .cc
 • .ws
 • .us
 • .eu
 • .de
 • .es
 • .co
 • .pe
 • .cn
  • Đăng Ký Mới
  • 250.000đ/năm
  • 250.000đ/năm
  • 250.000đ/năm
  • 250.000đ/năm
  • 250.000đ/năm
  • 250.000đ/năm
  • 340.000đ/năm
  • 400.000đ/năm
  • 500.000đ/năm
  • 540.000đ/năm
  • 290.000đ/năm
  • 290.000đ/năm
  • 290.000đ/năm
  • 290.000đ/năm
  • 290.000đ/năm
  • 540.000đ/năm
  • 1.540.000đ/năm
  • 300.000đ/năm
 • Gia Hạn
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 340.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 500.000đ/năm
 • 540.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 540.000đ/năm
 • 1.540.000đ/năm
 • 300.000đ/năm
 • Chuyển Tên Miền
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 250.000đ/năm
 • 340.000đ/năm
 • 400.000đ/năm
 • 500.000đ/năm
 • 540.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 290.000đ/năm
 • 540.000đ/năm
 • 1.540.000đ/năm
 • 300.000đ/năm
 • Đăng Ký Tối Thiểu
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm
 • 1 Năm