Một vài lưu ý khi thuê dịch vụ hosting

Một vài lưu ý khi thuê dịch vụ hosting

Web Hosting được hiểu là không gian trên máy chủ mà ở đó có cài đặt các dịch vụ Internet như HTTP (www), FTP (để bạn tải file về) hay media streaming (để bạn xem phim),… Web hosting thường được dùng để chứa nội dung trang web hay dữ liệu của bạn. Read More »